Site name
Site name

Dodatno zdravstveno osiguranje i osiguranje od posledica nesrećnog slučaja za vlasnike Intesa Hit tekućeg računa

Dodatno zdravstveno osiguranje i osiguranje od posledica nesrećnog slučaja je besplatno osiguranje koje Banka Intesa u saradnji sa Generali Osiguranjem Srbija obezbeđuje za sve vlasnike Intesa Hit tekućih računa, kao i za članove njihovih porodica (dece, bračnog partnera i roditelja) počevši od 05.12.2014. godine.

Opširnije informacije za vlasnike Intesa Hit tekućih računa možete pogledati na www.bancaintesa.rs.

Svi vlasnici Intesa Hit tekućih računa i članovi njihovih porodica besplatno su osigurani paketom Generali dodatnog zdravstvenog osiguranja i osiguranja od posledica nesrećnog slučaja, koje pruža finansijsku naknadu u slučajevima:

  • dijagnoze težih bolesti,
  • izvršene hirurške intervencije,
  • invaliditeta od 10% do 100% kao posledice nesrećnog slučaja (nezgode),
  • smrti usled nezgode.
KOJE TEŽE BOLESTI POKRIVAMO?
KOJE HIRURŠKE INTERVENCIJE POKRIVAMO?
KOJI INVALIDITET JE POKRIVEN DODATNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM I OSIGURANJEM OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA?
Uputstvo za prijavu štete
Online prijava štete